EFT

NGG Bankbesonderhede:

Rek naam: NGK Graaff-Reinet

Bank: FNB

Rekeningnommer: 62438198930

Verwysing: Naam en van en waarvoor inbetaling, bv dankoffer, maandelikse bydrae, noodspens, basaar