Ontmoet die span

Leraars

Doelwit: Kol 1:28

"Om alle mense met alle moontlike wysheid te onderrig en te leer, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus gebring kan word"

Dr. Ben van Tonder

NGK Vlak 5: Gelegtimeerde Predikant (VDM)

Algemene Bevoegdheidsraadkode: VT002

CPSC: “Advanced Religious Specialist” Kategorie 7

Huweliksbevestigernr: BD7253

Kwalifikasies:

PhD Praktiese Teologie 2010 Universiteit Pretoria

Proefskriftema: “‘n Nuwe taal vir ‘n nuwe tyd: verskuiwing in die kommunikasie van die Evangelie binne ‘n hedendaagse konteks”

MA Praktiese Teologie; M Diac in Jeugwerk (Praktiese Teologie); BD Teologie (Afd B); BA Honneurs Bybelkunde; BA Teologie (Afd B)

Ondervinding:

Dr. Ben het 27 jaar bedieningservaring in gemeentes wat wissel van stadsgemeentes tot plattelandse gemeentes. Dr. Ben is ook medeskrywer aan verskeie boeke en het ook ‘n paar CD’s opgeneem met liedere wat hyself geskryf en verwerk het.  

Skriba

Charmaine Mostert

049 892 2422 | nederkerk@telkomsa.net

Leraarshulp

Ouderling Ingrid Boshoff

NGK Vlak 1: Bedienaar (ouderling met preekbevoegheid)

SPSC: “Basic Religious Professional” Kategorie 4

082 551 7894 | ingrid@boshoff.za.org

Finansiële beampte

Gizela van Aarde

049 892 2422 | finnederkerk@telkomsa.net

Bedieningskoördinering, sosiale media en kommunikasie

Sanet van Tonder

071 684 9840 | vantondersanet@gmail.com

Bedieningspanne

Kommunikasie

Henry Thomson | 082 452 6565

Getuienis 

Vicky Mostert | 081 763 2345

Onderlinge Sorg

Danelle Botes | 076 388 8479

Diensverhouding

Rene Oosthuizen | 083 264 7824

Eiendomme

Otto Sparius | 072 771 5743

Finansies

William Scott | 083 561 7636

Jeug

Lieben Bekker | 082 928 0611

Aanbidding

Clifford Papenfus | 072 519 2231

 

Belydenisgroep

Die Proses

 1. Sluit aan by ons NG Graaff-Reinet foon App
 2. Kyk die Video
 3. Voltooi vraelys aanlyn
 4. Stuur E-pos
 5. Vloeibare proses
  • In ‘n vloeibare proses kan jy die video’s kyk op jou eie tyd. 
  • Jy kan alles in ‘n week se tyd voltooi of eers oor drie maande – Jy gee die pas aan
 6. Onseker oor die proses, of soek jy meer informasie? Kontak Dr Ben 082 378 0613
 7. DEEL 1: Fokus op God
 8. DEEL 2: Fokus op myself 
 9. DEEL 3: Fokus op die kerk
 10. DEEL 4: Fokus op die gemeente
 11. DEEL 5: Fokus op die omgewing
 12. DEEL 6: Samevatting